Už pažangų ūkininkavimą, 1999 m.

Lietuvos ūkininkų sąjungos padėkos raštas Petrui Vasiliauskui už pažangų ūkininkavimą ir indėlį stiprinant ūkininkų sąjungą Klaipėdos rajone, 1999 m.