Už darbą bulvių sėklininkystėje

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministrės Kazimieros Prunskienės padėkos raštas už kruopštų ir sėkmingą darbą bulvių sėklininkystėje, 2008 m.