Estrella Baltics

Už ilgametę partnerystę ūkininkams Daliai Vasiliauskienei and Petrui Vasiliauskui.